Obec Arnutovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.03.2018 Nájom hrobového miesta
5/2018
8.00 € s DPH Martin Lipaj Obec Arnutovce 09.02.2018
15.02.2018 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
17/44/052/1118
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 29.12.2017
31.01.2018 Zber triedeného odpadu
Príloha č.1 k zmluve
0.00 € s DPH Obec Arnutovce ENVI - PAK, a.s. 29.12.2017
18.12.2017 Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce (zmena ceny)
Dodatok č. 19
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Brantner Nova s.r.o. 07.12.2017
28.11.2017 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016, overenie účtovnej správy za rok 2016, ...
600.00 € s DPH Obec Arnutovce PROFI Audit, s.r.o. 24.11.2017
16.11.2017 Dotácia na záujmové vzdelávanie
Dodatok č. 7
231.36 € s DPH Obec Arnutovce Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 09.11.2017
25.10.2017 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
0.00 € s DPH Dušan Komár Obec Arnutovce 18.10.2017
25.10.2017 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Dušan Komár Obec Arnutovce 18.10.2017
25.10.2017 Zabezpečenie činnosti stavebného úradu - výška finančného príspevku
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Obec Harichovce 21.03.2017
25.10.2017 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
68/§52/2017/NP
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 29.09.2017
06.07.2017 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v období 03.07.2017-31.12.2017
51/§ 52/2017/NP PZ
1437.30 € s DPH Obec Arnutovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 27.06.2017
06.07.2017 Aktivácia účastníckeho programu, predaj nového mobilného zariadenia
A0632292
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Orange Slovensko, a.s. 27.06.2017
06.07.2017 Aktivácia účastníckeho programu, predaj nového mobilného zariadenia
A0632292
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Orange Slovensko, a.s. 27.06.2017
06.07.2017 Predaj zariadenia
3503619833
399.00 € s DPH Obec Arnutovce Orange Slovensko, a.s. 27.06.2017
06.07.2017 Dohoda o splátkach kúpnej ceny za zariadenie
A0632292
42.30 € s DPH Obec Arnutovce Orange Slovensko, a.s. 27.06.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 261.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 17 18