Obec Arnutovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.06.2012 Poskytnutie úveru
18/059/10 dod č. 2
59749.20 € s DPH Obec Arnutovce Prima banka Slovensko, a.s. 08.06.2012
08.06.2012 Poskytnutie úveru
18/078/08 dod. č. 3
30000.00 € s DPH Obec Arnutovce Prima banka Slovensko, a.s. 08.06.2012
23.05.2012 Internetové pripojenie obecného úradu
310012
11.85 € s DPH Obec Arnutovce RUPKKI s.r.o. 11.04.2012
23.05.2012 Internetové pripojenie - MŠ
310246
11.85 € s DPH Obec Arnutovce RUPKKI s.r.o. 10.05.2012
09.05.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
2305104312
19.50 € s DPH Obec Arnutovce Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.04.2012
02.05.2012 Vedenie účtovníctva, mzdovej agendy a ďalšie činnosti
800.00 € s DPH Obec Arnutovce Ing. Marta Slebodníková 15.02.2012
24.04.2012 Dotácia na rekonštrukciu strechy v materskej škole
9900.00 € s DPH Obec Arnutovce Úrad vlády SR 20.03.2012
23.02.2012 Splátkový kalendár na splatenie pohľadávky voči Environmentálnemu fondu
525.04 € s DPH Obec Arnutovce Environmentálny fond 09.02.2012
23.02.2012 Splátkový kalendár na splatenie pohľadávky voči Environmentálnemu fondu
525.04 € s DPH Obec Arnutovce Environmentálny fond 09.02.2012
01.02.2012 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9160021483
96.24 € s DPH Obec Arnutovce UNIQA poisťovňa, a.s. 01.01.2012
10.01.2012 Vykonávanie Technika požiarnej ochrany a Autorizovaného bezpečnostného technika
10/2012
320.00 € s DPH Obec Arnutovce Jozef Fábry, TPO a ABT 09.01.2012
22.11.2011 Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku - verejnej kanalizácie a ČOV
01102011 P
1200.00 € Obec Arnutovce PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. 01.10.2011
16.09.2011 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. K-2010-209 zo dňa 20.052011 - zmena ceny
K-2010-209 - dod. 4
344631.91 € Obec Arnutovce ALKON SV, s.r.o., Spišská Nová Ves 09.05.2011
13.09.2011 Dodávka elekriny - príloha č. 3
5100260416S/2011
1200.00 € Obec Arnutovce Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 13.09.2011
30.08.2011 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
5000.00 € BauTop, s.r.o., Spišská Nová Ves Obec Arnutovce 23.08.2011
Zobrazených 301 - 315 z celkových 326.
1 2 14 15 16 17 18 19 21