Obec Arnutovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.02.2017 Zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu
6000/2002/V-1
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Brantner Nova, s.r.o. 30.12.2016
03.02.2017 Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
6000/2002/V-1
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Brantner Nova, s.r.o. 30.12.2016
16.01.2017 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8018821390
76.00 € s DPH Obec Arnutovce Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 14.11.2016
21.12.2016 Mapový informačný systém Cleerio
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Cleerio SK s.r.o. 07.11.2016
28.11.2016 Audit účtovnej závierky k 31.12.2015
720.00 € s DPH Obec Arnutovce PROFI Audit, s.r.o. 28.11.2016
09.11.2016 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Dodatok č. 5
260.07 € s DPH Obec Arnutovce Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 24.10.2016
08.11.2016 Poskytnutie verejnej telefónnej služby - balík Biznis linka L
2028703302
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Slovak Telekom, a.s. 07.11.2016
08.11.2016 Poskytovanie služieb aplikačných modulov IS DCOM
2016/10
0.00 € s DPH Obec Arnutovce DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU 13.10.2016
08.11.2016 Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie dotácie
1500.00 € s DPH Obec Arnutovce Energia plus s.r.o. 19.10.2016
08.11.2016 Poskytnutie služby - Mobilný internet
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Slovak Telekom, a.s. 02.11.2016
08.11.2016 Poskytnutie služby - Mobilný internet
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Slovak Telekom, a.s. 02.11.2016
02.11.2016 Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie NFP
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Energia plus s.r.o. 14.09.2016
02.11.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
4419004675
526.80 € s DPH Obec Arnutovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurace Group 12.10.2016
02.11.2016 Balík Biznis linka 200
9914267189
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Slovak Telekom, a.s. 20.10.2016
02.11.2016 Pripojenie do distribučnej sústavy
24ZVS 00000677508
0.00 € s DPH Obec Arnutovce Východoslovenská distribučná, a.s. 26.10.2016
Zobrazených 136 - 150 z celkových 265.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 17 18