Obec Arnutovce

Zmluva

Zmluva o grantovom účte

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Zmluva o grantovom účte

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.11.2021

Datum zverejnenia: 18.11.2021

Dokumenty Pdf zmluva o grantovom účte.pdf ( veľkosť: 389,3 KB, aktualizované: Štvrtok 18. November 2021 10:41 )