Obec Arnutovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Anna Lapšanská

Adresa dodávateľa: Toporcerová 13, Kežmarok 060 01

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva, EKN 90246/2, vymera 459m2

Zmluvná cena: 2295.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.10.2021

Datum zverejnenia: 15.11.2021

Dokumenty Pdf kupna zmluva_Lapsanska.pdf ( veľkosť: 915,6 KB, aktualizované: Pondelok 15. November 2021 12:27 )