Obec Arnutovce

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/2021

Názov objednávateľa: Mária Pechová

Adresa objednávateľa: Arnutovce 20

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Arnutovce

Adresa dodávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO dodávateľa: 00328928

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - hrobka

Zmluvná cena: 30.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.11.2021

Datum zverejnenia: 03.11.2021

Dokumenty Pdf Milan Pecha_4_2021.pdf ( veľkosť: 143,8 KB, aktualizované: Streda 03. November 2021 11:15 )