Obec Arnutovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Viera Valigurová

Adresa dodávateľa: Arnutovce 33, 053 13 Arnutovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva, EKN 90246/1, orná pôda, 458m2

Zmluvná cena: 2290.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.10.2021

Datum zverejnenia: 27.10.2021

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva - Viera Valigurová.pdf ( veľkosť: 941 KB, aktualizované: Streda 27. Október 2021 11:33 )