Obec Arnutovce

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava 817 62

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.08.2021

Datum zverejnenia: 02.09.2021

Dokumenty Pdf Slovak Telekom - Dodatok k Zmluve.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Štvrtok 02. September 2021 09:47 )