Obec Arnutovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Justína Justína Kacvinská, Mária Poljovková, Emil Pluta

Adresa dodávateľa: Gorazdova 1733/23, Spišská Nová Ves 052 01

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva, Justína Kacvinská, Mária Poljovková, Emil Pluta

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 147; Katastrálne územie: Arnutovce; Parcela číslo: EKN 90073;

Zmluvná cena: 2805.57 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.10.2020

Datum zverejnenia: 16.10.2020

Dokumenty Pdf zmluva kacvinska.pdf ( veľkosť: 748,9 KB, aktualizované: Piatok 16. Október 2020 07:29 )