Obec Arnutovce

Zmluva

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Harichovciach

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Obec Harichovce

Adresa dodávateľa: ul. 1. Mája č. 25, 053 01 Harichovce

IČO dodávateľa: 00329096

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Harichovciach

Zmluvná cena: 2.04 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.06.2020

Datum zverejnenia: 03.06.2020

Dokumenty Pdf SOÚ - Dodatok.pdf ( veľkosť: 565,5 KB, aktualizované: Streda 03. Jún 2020 21:50 )