Obec Arnutovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Ing. Marta Slebodníková

Adresa dodávateľa: Záhradná 28, 053 13 Arnutovce

IČO dodávateľa: 40358542

Predmet zmluvy: Vedenie účtovníctva, mzdovej agendy a ďalšie činnosti

Zmluvná cena: 800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2012

Datum zverejnenia: 02.05.2012

Dokumenty Pdf Dodatok k mandátnej zmluve.pdf ( veľkosť: 104,2 KB, aktualizované: Streda 02. Máj 2012 14:25 )