Obec Arnutovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutní dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Úrad vlády SR

Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 00151513

Predmet zmluvy: Dotácia na rekonštrukciu strechy v materskej škole

Zmluvná cena: 9900.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.03.2012

Datum zverejnenia: 24.04.2012

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - Úrad vlády SR.pdf ( veľkosť: 944,1 KB, aktualizované: Utorok 24. Apríl 2012 12:48 )