Obec Arnutovce

Zmluva

Dohoda o splátkach

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Environmentálny fond

Adresa dodávateľa: Bukureštská 4, 813 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30796491

Predmet zmluvy: Splátkový kalendár na splatenie pohľadávky voči Environmentálnemu fondu

Zmluvná cena: 525.04 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.02.2012

Datum zverejnenia: 23.02.2012

Dokumenty Pdf Dohoda o splátkach - Environmentálny fond.pdf ( veľkosť: 365,3 KB, aktualizované: Štvrtok 23. Február 2012 14:50 )