Obec Arnutovce

Zmluva

Zmluva o úvere

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/078/ - 2. dodatok

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Dexia banka Slovensko a.s.

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Zmluva o úvere

Zmluvná cena: 10000.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 11.08.2011

Datum zverejnenia: 24.08.2011

Dokumenty Pdf Dodatok k Z mluve úvere.pdf ( veľkosť: 274,8 KB, aktualizované: Streda 24. August 2011 12:13 )