Obec Arnutovce

Objednávka

Zverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie na riaditeľa MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 56/11/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.

Adresa dodávateľa: Letná 47, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 35790253

Predmet objednávky: Zverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie na riaditeľa MŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.11.2021

Datum zverejnenia: 24.11.2021

Dokumenty