Obec Arnutovce

Objednávka

Čokoládky

Identifikácia

Číslo objednávky: 54/11/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Pápežské misijné diela

Adresa dodávateľa: Lazaretská 32, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Čokoládky

Cena objednávky: 42.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.11.2021

Datum zverejnenia: 16.11.2021

Dokumenty