Obec Arnutovce

Objednávka

Čistenie verejnej kanalizácie a likvidácia odpadu

Identifikácia

Číslo objednávky: 52/10/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Spiš vrt s.r.o.

Adresa dodávateľa: 053 23 Rudňany 141

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Čistenie verejnej kanalizácie a likvidácia odpadu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.10.2021

Datum zverejnenia: 21.10.2021

Dokumenty