Obec Arnutovce

Objednávka

Právny služby

Identifikácia

Číslo objednávky: 51/10/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: JUDr. František Pitoňák, advokát

Adresa dodávateľa: Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Právny služby

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.10.2021

Datum zverejnenia: 18.10.2021

Dokumenty