Obec Arnutovce

Objednávka

Vlajky - SR, EU, obce, čierna

Identifikácia

Číslo objednávky: 49/9/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: REMOS spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vlajky - SR, EU, obce, čierna

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.09.2021

Datum zverejnenia: 27.09.2021

Dokumenty