Obec Arnutovce

Objednávka

Betónové koše - 3 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 50/9/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: KLOCOK Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dubina 705, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Betónové koše - 3 ks

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2021

Datum zverejnenia: 27.09.2021

Dokumenty