Obec Arnutovce

Objednávka

Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu C-KN č. 1085/15 a C-KN č. 1088/4

Identifikácia

Číslo objednávky: 48/9/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Ing. Edita Baginová

Adresa dodávateľa: Okružná 9, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu C-KN č. 1085/15 a C-KN č. 1088/4

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.09.2021

Datum zverejnenia: 17.09.2021

Dokumenty