Obec Arnutovce

Objednávka

Ochranné rúška

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/9/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Vianočné osvetlenie s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Ochranné rúška

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.09.2021

Datum zverejnenia: 06.09.2021

Dokumenty