Obec Arnutovce

Objednávka

Jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/8/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Jedálne kupóny

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.08.2021

Datum zverejnenia: 31.08.2021

Dokumenty