Obec Arnutovce

Objednávka

Kúzelnícke vystúpenie

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/8/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: MAGIC OFFICE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zadunajská cesta 7, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Kúzelnícke vystúpenie

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.08.2021

Datum zverejnenia: 23.08.2021

Dokumenty