Obec Arnutovce

Objednávka

Materiál pre potreby MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 74/10/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: INSGRAF s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa

IČO dodávateľa: 47078839

Predmet objednávky: Materiál pre potreby MŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.10.2020

Datum zverejnenia: 05.10.2020

Dokumenty