Obec Arnutovce

Objednávka

Vyhotovenie 3 ks kúpno-predajných zmlúv v 2 vyhotoveniach - kúpa parcely č. EKN 90073, k.ú. Arnutovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 72/10/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: JUDr. František Pitoňák, advokát

Adresa dodávateľa: Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vyhotovenie 3 ks kúpno-predajných zmlúv v 2 vyhotoveniach - kúpa parcely č. EKN 90073, k.ú. Arnutovce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.10.2020

Datum zverejnenia: 02.10.2020

Dokumenty