Obec Arnutovce

Objednávka

Jednokrídlová vitrína Single Slim

Identifikácia

Číslo objednávky: 70/9/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: ALUPROJEKT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Jednokrídlová vitrína Single Slim

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.09.2020

Datum zverejnenia: 25.09.2020

Dokumenty