Obec Arnutovce

Objednávka

Rozbor vody - obecný vodovod

Identifikácia

Číslo objednávky: 71/9/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: EL spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31652859

Predmet objednávky: Rozbor vody - obecný vodovod

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.09.2020

Datum zverejnenia: 25.09.2020

Dokumenty