Obec Arnutovce

Objednávka

Čistenie ČOV a vývoz kalu

Identifikácia

Číslo objednávky: 66/8/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Spiš vrt s.r.o.

Adresa dodávateľa: 053 23 Rudňany 141

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Čistenie ČOV a vývoz kalu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.09.2020

Datum zverejnenia: 07.09.2020

Dokumenty