Obec Arnutovce

Objednávka

Stojany na dezinfekciu rúk

Identifikácia

Číslo objednávky: 64/8/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: EMI Sabinov s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov

IČO dodávateľa: 46726608

Predmet objednávky: Stojany na dezinfekciu rúk

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.08.2020

Datum zverejnenia: 17.08.2020

Dokumenty