Obec Arnutovce

Objednávka

Čipová karta na účely nahrania bezplatných mandátnych certifikátov od NASESu

Identifikácia

Číslo objednávky: 63/8/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Disig a.s.

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Čipová karta na účely nahrania bezplatných mandátnych certifikátov od NASESu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.08.2020

Datum zverejnenia: 10.08.2020

Dokumenty