Obec Arnutovce

Objednávka

Oprava a repasácia prietokomeru z ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 62/8/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: HSE Install, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Karminová 1087/2, 010 03 Žilina

IČO dodávateľa: 47128763

Predmet objednávky: Oprava a repasácia prietokomeru z ČOV

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Toporcerová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2020

Datum zverejnenia: 05.08.2020

Dokumenty