Obec Arnutovce

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.10.2011 Stavebné práce v rámci stavby "Rekonštrukcia a nadstavba OÚ v Arnutovciach"
101358
10919.82 € Obec Arnutovce ALKON SV s.r.o., Spišská Nová Ves 19.09.2011
30.08.2011 Výkon stavebného dozora na stavbe "Rekonštrukcia a nadstavba obecného úradu v Arnutovciach"
36/2011
1176.00 € Obec Arnutovce ASTIN, s.r.o. Poprad 22.08.2011
24.08.2011 Stavebné práce v rámci stavby - Rekonštrukcia a nadstavba OÚ v Arnutovciach
FV-14/2011
45123.86 € Obec Arnutovce ALKON SV s.r.o. Spišská Nová Ves 06.04.2011
24.08.2011 Realizácia el. prípojky a montáž bleskozvodu pri rekonštrukcii OÚ v Arnutovciach
FV-30/2011
2460.82 € Obec Arnutovce ALKON SV s.r.o. Spišská Nová Ves 10.06.2011
24.08.2011 Stavebné práce v rámci stavby Rekonštrukcia a nadstavba OÚ v Arnutovciach
FV-31/2011
34390.00 € Obec Arnutovce ALKON SV s.r.o. Spišská Nová Ves 14.06.2011
24.08.2011 Stavebné práce v rámci stavby - Rekonštrukcia a nadstavba OÚ v Arnutovciach
FV-32/2011
33685.99 € Obec Arnutovce ALKON SV s.r.o. 14.06.2011
24.08.2011 Spotreba vody - 07/2011
411114131
1107.36 € Obec Arnutovce PVPS a.s. Poprad 29.07.2011
11.05.2011 Vykonané práce v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2011
20110012
750.00 € Obec Arnutovce Ing. Marta Slebodníková 29.04.2011
10.05.2011 Zneškodňovanie KO na skládke, poplatok za uskladnenie
1031100882
294.20 € Obec Arnutovce Brantner Nova s.r.o. 04.05.2011
09.05.2011 Tovar ŠJ
2011005
32.74 € Obec Arnutovce Alena Poláková 05.05.2011
09.05.2011 Rozbor odpad. vody
3892011
63.36 € Obec Arnutovce AQUASPIŠ SPOL s.r.o. 05.05.2011
09.05.2011 Hlasové služby
4725984919
71.08 € Obec Arnutovce Slovak Telecom a.s. 03.05.2011
09.05.2011 Zber, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu za mesiac apríl
1031100907
474.47 € Obec Arnutovce Brantner Nova s.r.o. 04.05.2011
05.05.2011 Školské mlieko ŠJ
71113922
2.00 € Obec Arnutovce Tatranská mlekareň, a.s. 02.05.2011
05.05.2011 Maslo Šj
71113805
5.88 € Obec Arnutovce Tatranská mliekareň, a.s. 02.05.2011
Zobrazených 3856 - 3870 z celkových 3991.
1 2 254 255 256 258 260 261 262 266 267