Obec Arnutovce

Faktúra

Vypracovanie znaleckého posudku - pozemky č. C-KN 1085/15 a 1088/4 v k.ú. Arnutovce

Identifikácia

Číslo faktúry: 161/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Arnutovce

Adresa odberateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO odberateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Ing. Edita Baginová

Adresa dodávateľa: Okružná 9, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vypracovanie znaleckého posudku - pozemky č. C-KN 1085/15 a 1088/4 v k.ú. Arnutovce

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.11.2021

Dátum doručenia: 10.11.2021

Datum zverejnenia: 10.11.2021

Dokumenty