Obec Arnutovce

Faktúra

Uloženie komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 1032003879

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Arnutovce

Adresa odberateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO odberateľa: 00328928

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Uloženie komunálneho odpadu

Fakturovaná suma: 766.98 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.10.2020

Dátum doručenia: 12.10.2020

Datum zverejnenia: 15.10.2020

Dokumenty